72B1, Khu Phố 4, Phường Phú Khương, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Nhựt Linh - MST: 1300413514
ĐK lần 1: 25.09.2006 - ĐK thay đổi lần 10: 21.01.2015 - Nơi cấp: SKĐT Bến Tre
Tel: 02753.839.967 - 0916.839.967 - Fax: 02753.561.213
Email: congtynhutlinh@yahoo.com